Ulianko & partners, s.r.o. - advokátska kancelária

Advokátska kancelária Ulianko & partners

Advokátska kancelária Ulianko & partners vznikla transformáciou Advokátskej kancelárie JUDr. Radoslava Ulianka (založenej v roku 2004) a je dynamicky sa rozvíjajúcou advokátskou kanceláriou, ktorej prioritou je kvalita poskytovaných právnych služieb a spokojnosť klienta. Advokátska kancelária poskytuje právne služby najmä v týchto oblastiach: občianske, obchodné, trestné, pracovné a rodinné právo. Advokátska kancelária kladie dôraz na potreby každého svojho klienta a v uvedených právnych odvetviach poskytuje klientovi komplexné právne služby.

Advokátska kancelária Ulianko & partners pri poskytovaní právnych služieb spolupracuje aj s inými advokátskymi kanceláriami a advokátmi v Slovenskej republike, ako aj s ďalšími externými spolupracovníkmi, ktorí sú zameraní najmä na vypracovávanie znaleckých posudkov, poisťovaciu agendu a pod.

Cieľom Advokátskej kancelárie Ulianko & partners je prostredníctvom kvalifikovaného právneho poradenstva a profesionálneho prístupu pomáhať klientom pri riešení ich problémov k najvyššej spokojnosti. Advokátska kancelária vzhľadom na individuálne požiadavky klientov pri poskytovaní právnych služieb využíva modernú techniku, ktorá umocňuje účinné a spoľahlivé poskytovanie právnych služieb. Advokátska kancelária si plne uvedomuje dôležitosť klienta a preto v každom prípade robí všetko pre jeho spokojnosť.

Poučenie pre klientov

Mapa

Ulianko & partners, s.r.o.
advokátska kancelária
Nám. SNP 37, Zvolen, SR
» ukázať na mape