Personálne obsadenie

JUDr. Radoslav Ulianko (1975) advokát

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1999). Od roku 2000 do roku 2004 pôsobil v Advokátskej kancelárii "Abelovský-Uhal". Je advokátom, zapísaným v zozname advokátov, vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

JUDr. Andrej Melchiory (1974) senior právnik

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V Advokátskej kancelárii Ulianko & partners pôsobí ako senior právnik od januára 2006.

JUDr. Jozef Mikuš (1986) advokát

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V Advokátskej kancelárii Ulianko & partners pôsobí od septembra 2011.

JUDr. Peter Štefunko (1983) advokát

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V Advokátskej kancelárii Ulianko & partners pôsobí od marca 2015.

JUDr. Jana Magnová (1985) advokát

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V Advokátskej kancelárii Ulianko & partners pôsobí od júna 2016.

Mgr. Alexej Solanič (1988) advokátsky kocipient

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V Advokátskej kancelárii Ulianko & partners pôsobí od januára 2014.

Bc. Veronika Jačišinová (1986) asistentka spoločnosti

V Advokátskej kancelárii Ulianko & partners pôsobí ako asistentka spoločnosti od marca 2013.

Mapa

Ulianko & partners, s.r.o.
advokátska kancelária
Nám. SNP 41, Zvolen, SR
» ukázať na mape